Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijv. woningen of figuren, kunt ge er een maand aan werken, er lang op peuteren, totdat ge uw schilderij laat „zingen." Als ge het bederft, leert ge juist daardoor.

Ge zoudt dien kop in een kwartier kunnen schilderen, als ge wist hoe ge het moet aanleggen. Indien ge het omtrent den vorm van het gelaat met u zelf eens kunt worden, kunt ge het ook teekenen. Tracht naar het geheugen te teekenen. Ge kunt, door naar dat gezicht te zitten kijken, evenveel leeren alsof ge houtskool, olie, waterverf, vernis en een lijst hadt. Dat spaart veel tijd en materiaal uit! Kijk er eiken dag een half uur naar en ge zoudt het gezicht kunnen schilderen. Indien ge naar iets kijkt en er een beetje bij denkt krijgt ee een indruk. Ik geloof dat alles wat we

o °

ooit hebben gezien in onzen geest is gegrift en nu en dan voor den geest teruggebracht kan worden. Men zegt wel eens dat een

Sluiten