Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden met produceeren en elkander gaan bedriegen. Alles wat de productie oplevert wordt belegd in locomotieven en telegrafen. Daartoe wordt het geld van het volk genomen en in de zakken van vereenigingen gestopt.

Calverf s Leven van Rubens. — Ik houd van Calvert's biographie, omdat hij zelfstandig oordeelt en zijn oordeel tegen alle heerschende meeningen weet te handhaven. De heerschende meening over iemand heeft gewoonlijk al heel weinig te beteekenen. Ga eens na hoe de tijdgenooten over Rembrandt dachten! Iedereen zei dat hij een „vrek" was. Of denk eens hoe de menschen thans over Turner spreken! En ga dan eens na wat hun schilderijen zijn en welk inzicht die u geven in de karakters hunner makers. Eeiten zijn gemakkelijk genoeg te vinden, maar men spreekt niet zoo dikwijls over feiten, als daar zijn schit-

Sluiten