Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poëzie, de schoonheid. Hij zou geen klimop kunnen schilderen, die tegen het huis opkruipt en daarop haar schaduw werpt.

Er moet in een man iets zijn dat meetrilt, anders is hij geen artist. Ge hoort een verhaal, het treft 11 en ge denkt: „bij een zekere combinatie van gebeurtenissen zon dat kolossaal zijn!'' Er valt een vonk op het tapijt; er komt geen brand van, maar indien er kruit had gelegen zou het geheele huis in de lucht zijn gevlogen!

Hoe maakte Shakespeare zijn stukken? Naar hetgeen hij in de werkelijkheid had gezien en gehoord. Hij was een groot waarnemer van de werkelijkheid. Hij behoefde niet altijd van Koningen te vertellen; gewone menschen waren voor hem even gewichtig. Zoo was het ook met Molière en Cervantes.

Shakespeare ging nooit zitten, zeggende: „Nu zal ik eens origineel zijn!" Neen. Als hij 's morgens de oogen opende dacht hij

Sluiten