Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer liet gaan. „Ha, ha!" riepen de anderen. „Ge zult voortaan den Amerikaan wel met rust laten!"

Het is veel waard bij Couture te werken. Alles wat u op den weg helpt en lust tot werken bij u opwekt is goed. Couture doet sommige dingen op bewonderenswaardige wijze. Ik ben blij dat ik tot hem ging en ik ben blij dat ik van hem ging toen ik het deed. Millet is heel iets anders. Er is meer menschelijks in een hooiopper van hem, dan in alles wat Couture kon doen.

Ik ben aan Couture veel verschuldigd, in een zekeren zin meer dan aan iemand anders. Maar ik keur zijn methode niet goed. Zijn beginselen zijn bewonderenswaardig. Hij heeft de menschen geleerd aan hun werk de ware buitenatmosfeer te geven en daarmede heeft hij veel goeds gedaan. Zonder Couture zou Troyon niet half de man zijn geworden die hij was.

Sluiten