Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

phaelieten ') in Engeland gekend en hield heel veel van hen. Zij vormden een gezellig clubje, vriendschappelijk onder elkaar en gastvrij jegens vreemdelingen. Zij zijn zeer serieuse werkers, zoodat men niet nalaten kan diep respect voor hen te hebben. Zij geven niets om hetgeen de wereld van hun werk denkt, wèl om elkanders meenincf. Hun schilderijen, bijv. die van Rossetti, zijn niet interessant, hoewel deze toch iets boeiends hadden in de uitdrukking der koppen. Maar hoewel zij zoo vreemd schilderen, waardeeren zij de groote Franschen (ik bedoel Géricault, Delacroix, Millet, Corot, Diaz, enz. — niet te verwarren met Géróme, Cabanel, Bouguereau en dezulken). In hun kamers kon men vaak een teekenine van Millet, of een schets van Daubigny

0 Een groep van kunstenaars, die zoowat dertig jaren geleden in ISngeland algemeen opgang maakten; hun manier van werken doet denken aan de keurige en preciese manier van Kaphael's voorgangers, bijv. Perugino.

Sluiten