Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ei te koopen, maar ik was overtuigd dat de heer B. het zou willen hebben. Toen de tentoonstelling afgeloopen was, nam ik het dan ook mee naar het atelier van mijn vriend Hearn — ik had toen geen atelier te Parijs — en bracht B. daarheen. Millet had mij gezegd, dat ik het voor 500 dollars mocht verkoopen: misschien was het ook minder. Hij had er eerst meer voor willen vragen, maar hij had den moed laten zakken. Toen B. den prijs hoorde, zeide hij: „Dat is weinig genoeg" en hij nam het, maar hij betaalde het geld niet dadelijk, want hij moest naar Holland gaan en had het niet op het oogenblik. Ik vertelde Millet dat de schilderij verkocht was; toen hij hoorde dat de kooper het geld nog niet had betaald en het land uit was, keek hij een beetje wantrouwend, want hij kende B. niet zooals ik hem kende. Eindelijk kwam het geld. Toen ik het hem gaf, zeide hij niet veel, maar den volgenden

Sluiten