Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Louvre genoeg grootsche schilderijen zien.

De buitenlui, die met hem omgingen, begrepen hem niet goed en hij was uit de hoogte en afgemeten met hen. Op zekeren dag spoedden wij ons naar het station te Fontainebleau, na een lange wandeling. We hadden blouses en klompen aan evenals werklieden, want hij was een werkman en ik was er trotsch op mij zoo te noemen. We hadden honger en de trein zou over een kwartier gaan; ik bestelde iets aan den gargon en deze was onbeleefd en lachte ons uit. Millet keek op en zeide kalm en vaderlijk: „Mon gargon, vous êtes d'une gaité extraordinaire!" De man was daarop totaal neergezet en bediende ons zoo vlug als hij kon.

Millet placht te zeggen, dat ieder artist naar de Oost kon gaan en een palmboom schilderen, maar dat slechts zeer weinigen een appelboom kunnen schilderen.

Sluiten