Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSTUKJES

verschenen bij de H.A.U.M. »/„ JACQ. DUSSEAU & Co..

Postbus 288, KAAPSTAD.

MELT J. brink..

Die Kwaaije Huishoudster.

Blijspel in een bedrijf voor 5 personen (4 heeren, 1 dame).

Die Echtscheiding.

Blijspel in een bedrijf voor 5 personen (4 heeren, 1 daine).

Mal Jan onder die Hoenders.

Blijspel in een bedrijf voor 9 pirsonen (7 heeren, 2 dames).

Een Progressief,

(zooals men er meer vindt).

Diii^nni in «pm hedriif

voor 7 personen (heeren),

.. voor i personen »nw.

SJfÏÏÏ" be?r"venUL Gestrafte Nieuwsgierigheid

Blijspel in twee bedrijven voor R nersonen (7 heeren, 1 dame).

Ui) weddenschap

i ,:pel in een bedrijf 6 personen (heeren).

Berouw komt meestal te laat.

Tooneelspel in drie bedrijven voor 4 personen (3 heeren, 1 dame).

Bij die Tandedokter.

Blijspel in een bedrijf voor 4 personen (3 heeren, 1 dame).

Diüen»! in *\ui>p heririiven voor

6 personen (1 heer en 5 dames).

De haat verstomt, waar liefde komt.

Blijspel in twee bedrijven voor 6 personen (3 heeren, 3 dames).

0, die muizen of het Stemrecht voor vrouwen.

Blijspel in een bedrijf voor

7 personen (4 heeren en 3 dames).

HERMA.N SMIT A.zn.

Die Brandende Kaers.

Blijspel in een bedrijf voor 7 personen (5 heeren 2 dames).

nemo.

De Koekdlef.

Tooneelstuk in 2 bedrijven voor 8 personen (6 heeren, 2 dames).

Prijs van bovenst, tooneelstukjes elk 6 d.. postvrij 7 d.

ONS SPREEKUUR SERIE. k , KnnninhfiirL No. 2. Achter de Schermen.

• > >' » • "wrr"3"

Blijspel in een bedrijf voor 6 P^rs(3 heeren, 3 dames), naar het

Duitsch door Dr. J. w. viljuhin.

Blijspel in een bedrijf voor 8 pers. (4 heeren, 4 dames), naar het Duitsch door Dr. W. J- VILJOEN.

Prijs per stuk 1/- (Bij getallen minder).

Sluiten