Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-

LIED VAN DIE NATAL-VOORTREKKERS. Wijsie van Psalm 130.

Dingaan is nou gesneuwel,

Dis om sij tirannij;

Tamboesa en ook Slela Om hul' verrajerij;

En Panda is gekome,

Hij het gevra om vreê;

Ons het dit sonder skrome, Blijmoedig hom gegé.

Ons arme Afrikane,

Wat hier in Natal woon,

Hoe word tog onse trane, Met goedheid weer bekroon!

O God! Gij skenk ons vrede, Uw segen oek daarbij.

En Uwe hulpe mede;

Ja, Gij sijt an ons sij!

Ons ken oek onse skulde Voor U, o Opperheer!

Ons leg voor U ons hulde,

As onse offer neer.

O Heer, hoor tog ons bede:

Vergeef ons alle kwaad!

Dan sal ons steeds in vrede,

U lowe vroeg en laat.

Sluiten