Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'3-

'N PATRIOT.

'Wat is 'n Patriot, Ou-Pa?"

Ik hoor die rnense so veul spreek Van Patriot in onse streek. Die predikant self, in sij preek,

Vertel daarvan nog laatste week.

Ik wil tog vra:

Wat is 'n Patriot, Ou-Pa?

Jij ken Oom Tijs van Kwaggaplaat. Hij neem "sij boeken" vroeg en laat, Hij drink sij sopie op sij maat.

Hij kan nog van die Godsdienst praat:

Die goeie vrind,

Hij is 'n Patriot, mij kind.

Oom Tijs kom dikwels na die kerk: Hij is 'n skaap al lang gemerk;

Hij zit daar in die voorste vlerk, En kauw sij „pruimpjes" lekker sterk;

Die brawe vrind,

Hij is 'n Patriot, mij kind.

Oom Tijs bewaak "die suivre leer", Hij het sij o'e op "Meneer",

Hij laat hem nie sij skape skeer, Als iets aan sij geloof mankeer:

Die wakkre vrind,

Hij is 'n Patriot, mij kind.

A

Sluiten