Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oom Tijs sij vrouw heet tante Saar: Sij braai die Carbonaatjies gaar\

Sij hou ver hom die koffie klaar;

Al wat Oom Tijs seg dat is waar.

Sij Vrouw, mij kind,

Is net so's ou' Oom Tijs gesind.

Is Oom Tijs siek, dan seg hij: — "Vrou, "Haal uit die 'huis-apteekie' nou "'Levens liksens' en 'dulcies' gou: "Die dokters kan ik nie vertrou.

Ons wijse vrind:

Hij is 'n Patriot, mij kind.

Jij hoor Oom Tijsie nooit nie vloek: Dit is verbode in "die Boek;"

Hij seg maar net — "Jou oliekoek ?" "Jou snuiter!" of "Jou semelbroek!"

Ons sagte vrind.

Hij is 'n Patriot, mij kind.

Die "swartgoed" is ver "ou' baas" bang Net so's 'n apie ver 'n slang: Sij 'achter-os-sambok' is lang;

Pas op! als hij hul ledig vang.'

Ons flukse vrind,

Hij is 'n Patriot, mij kind.

Vroeg staat die ou-man 's morrens op En trek die kam net o'er sij kop, En steek dan gou 'n kleine dop,

En wek die "swartgoed" met 'n strop.

Ons liewe vrind,

Hij is 'n Patriot, mij kind.

'Saans vroeg gaat hij weer om te rus, Geef sij ou' bottel net 'n kus Dan trek hij o'er sen kop die mus En snork dan op met hartelus.

Waar jij hem vind.

Hij is 'n Patriot, mij kind.

Sluiten