Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan kijk hij weer 'n slaggie om, Of daar miskien gên spook ankom. Voor hij van aand sij huis kan krij, Moet hij die kerkhof nog verbij.

Die drank is tog 'n snaakse goed: Hij gé die bangste kérel moed.

Al is 'n Hotnot nog so ohk, Eén sopie maak hom net nou vrolik; Steek hij maar net 'n dop of drie, Dan stuit hij ver gên duiwel me.

Mar Klaas het daarom naar gelijk, Toe hij daar in die kerkhof kijk; Sij bloed het wonderlik gekook, Toe hij gewaar, hoe dit daar spook.

Daar speul die duiwel op n tromp, Ver veertig spoke in 'n klomp; Hul dans daar rond, dat dit so gons, Gên ouderwetse cottiljons; n

Mar eers "Alexander Klipsalmander Trap hulle algaar met malkander; ^ Toe was dit weer die "hondekrap, Totdat die sweet so van hul tap.

Die goed was bijna poedelkaal, En, kijk, die vrouens was te skraal. Mar een daarvan, 'n bietjie dikker, Maak so 'n uitgehaalde flikker, Dat Klaas, plaas sijn bek te hou, Skré: "Arrie! dit was fluks van jou.

So's hij dit sê, toe moet hij ia , Die heel boel set hom agterna; "Kol, loop nou dat die stof so staan Anders is Klaas van aand gedaan; Kom jij mar net die drif verbij, Dan dalkies raak jou baas nog vrij; 'n Spook is nes 'n bok-kapater, Hij loop nie sommar in die water.

Sluiten