Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"So'n Hottentot is baing taai;

Sij kop is nes 'n klip,

Al val hij oek, dat hij so skuif", So seg laas ou oom Flip.

Dit, vrinde, sal juli' oek wel weet; Dus gaat ek mar weer an

Om juli' die storie te verhaal,

Hoe of dit ging met Jan.

En as die storie juli' behaag,

En as juli' meer wil hê,

— Mij pen is klaar, en ek weet meer Dan kan juli' dit mar sê.

II.

Eens op 'n goeie Donderdag, — Ek sal dit nooit vergeet —

Word klein neef Piet sij goed verkog 't Was net so skriklik heet.

Ek rij na die vendusie toe En bied daar op sij pêrd.

Dit was 'n merrie met 'n bles,

En sij was nie veul wérd.

So rank en mager was die dier, Dat al die mense sê:

"As jij haar in die kar gaat span, Dan blijf sij seker lê."

Nou om die waarheid te vertel: Ek het an haar blij' hang:

Mij bod was twee pond-agtien-ses; Maar ek was glad nie bang.

Ek dag; mij veld is baing groot En sij kan daar mar loop.

En, is sij eers wat meer bevleis, Kan ek haar goed verkoop.

Sluiten