Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die dag het Blesbok huil' gewijs: 'n Goeie Kaapse pêrd,

Die laat 'n pêrd met Engeh bloed Nooit ruik nie an sij stêrt.

Jan Bantjies — dit kan juli' begrijp Sij mond was baing groot;

En dat hij tijk was, kan juli' denk: Hij krijg 'n Vijfpond Noot!!

Ek het die vossie duur verkoop, Die eerste prijs gewin;

En nogtans was die resiesdag Volstrek nie na mij sin.

Jan is daar an die drank geraak;

— Di's iets wat mij so spijt — Hij was 'n regte goeie jong, En nou is ek hom kwijt.

'n Kapenaar wat pêrde hou,

(Ek sal sij naam nie noem), Die het Jan Bantjies weggelok,^ En hom gehuur ver "groem."

Sluiten