Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want, skaars was hij mooi in die saai En wou sij reis begin,

Of daar kom boere na hem toe En wil die winkel in.

So klim hij af; want tijdsversuim, Hoe hom dit oek mog spijt.

Is daarom nie so'n groot verlies Als skade van profijt.

Dit het oek taamiik lank geduur,

Voor dat sul' klaar kon krij,

En toe dit o'er was, skree die meid: "Die wijn het thuis geblij!"

"Magtig!" seg hij, — "daar het jij dit! Di's nou 'n liewe las!

Mar, wag, breng hier mij bandelier; Hij hang daar in die kas".

Sluiten