Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die timmerman was glad verbaas 0'er di toestand van sij maat,

En set sij pijp oek daadlik neer,

En dus begos hij praat: —

"Wat nieuws, wat nieuws? seg mij toch gou, "En wat soek jij dan hier ?

"En waarom kom jij sonder hoed? "Magtig! hoe sweet die dier!"

Jan Jurgens was 'n vrolik man,

Die 'n grappie nooit kon laat;

Dus seg hij an die timmerman:

"Ik sal jou sê, ou' maat."

"Ik kom omdat jou pêrd wou kom, "En, het ik dit nog reg,

"Dan sal mij hoed ook haas hier wees, "Hij is alreeds op weg

Sluiten