Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die landdros die kom, en die dokter kom ook, Maar eers moet die dokter 'n bril ver hom koop; Want sij bril was te oud ver die saak van gewig, En oom Japie word bang ver die vreeslik gesig.

Die dokter beskou nou haar maag en haar kop,

En al wat hij daar siet dat skrijf hij mar op;

Hij sit lank te denk, mar hij sê eindlik nors:

"Sij 's dood van haar kwaaigeit, haar gal het gebors."

Oom Jaap is nou weewnaar en gaat in die rou; Mar hij vind, hij verlang tog mar weer na 'n vrou: Hij is bang in die huis so alleen in die nag,

Hij het nooit van te vore die saak so bedag.

Hij maak nou 'n plan om mar gou te loop vrij, En denk: 't is nie noodig om ver te gaat rij,

Want agter die bult woon 'n reg lieve nooi, 't Is Sannie van Willem, reg vrindlik en mooi.

Sluiten