Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2Q.

DIE NOITJIES VAN DIE ONDER VEI.D. I.

Die noitjies van die onderveld

Word regte hoog waardeer,

Al het hul' nie leer Engels praat Of gên klavier geleer.

Daar gêe ons jonkmans weinig om,

Dit kom daar nie op aan;

As hul mar braaf en deugsaam is En ons mar kan verstaan.

Wat maak ons met so 'n slimme vrou ?

Sij kos net baing geld?

Ons boere wat so hard moet werk, Is daar nie op gesteld.

Sluiten