Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toe Jannie in die tuintjie an 't rondlope was, Daar siet hij sij Annie leg dood op die gras; "n Flessie met gif in, die leg an haar sij,

'n Treurige briefie, die krij hij daarbij. ******

Hij kus toe haar lijk wel 'n duisendmaal weer, En noem haar sij Annie, al is sij niet meer Hij sluk toe die gif oek — val dood langes haar; En Jannie en Annie leg nou bij makaar.

Ten slot nou, jong incisies, so veul as dit lees. Leer hier om jul ouwers gehoorsaam te wees. En al jul, jong kerels, neem hieruit 'n les, En as jul verlief word, denk an die giffles.

Sluiten