Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32-

MIJ PIJP.

Mij Pijp, mij Pijp, hij is mij maat, Hij's bij mij altijd vroeg of laat,

Hij is mij troos en mij plesier,

Wil ek hom hê, dan is hij hier.

Vriende verlaat mij en gaat weg;

Pertij word koud, pertij versleg; Sommige word deur die dood geneem; Andere weer word gou vervreem.

Goddank! 'n paar die blij' altijd; Van hulle krij' 'n mens nooit spijt. Tot die getal behoor mij pijp, Mij dierb're, mooie, soete pijp.

Ag, pijp, ek het jou al te lief!

Van jou het ek nooit smart of grief; Met jou kan ek gesels en praat,

Van 's morgens vroeg tot 's aëns laat.

Sluiten