Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Treur manne, broeders! treur," seg hij, "Beween sij heldedood;

Mar moedig op die Kaffers in Met kogels en met skroot!"

Die volk vertrou op Buitendag:

Hij had al menigmaal

In Badenhorst zij plaats gestaan, Die sege oek behaal.

Neem God 'n dappre Badenhorst, Hij geef 'n Buitendag.

Bewaar dit in 'n hartlik lied Oek ver ons nageslag.

IV.

Die treurig nuws bereik sij vrou; Sij hoor haar man was dood.

Haar arme wese staan en huil — O God! wat grote nood!

Sij sug en kerm en huil en bid, Vermager bij die dag —

Sij sterf van droefheid kort daarna. O! welk 'n sware slag.

Heer! sorg U ver die wese tog: U woord is mos getrou! . . .

Sag rus die as van Badenhorst En van sij brawe vrou !

Skenk vrede, Heer! in ons Transvaal, Dit bid ons al te saam:

Verhoor, o Vader, ons gebed Ter eere van Uw Naam!

(Dit kan gesonge worde op die wijsie van: Aan de oevers van een sneden vliet.)

Sluiten