Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transvaalse helde hoor die kreet

En het die vuur gestaak;

Want hul veg net alleen ver reg,

En laat an God die wraak. **********

Gaat telegram nou o'er die see

Van moord en van verraad; —

Belaster die Transvaalse Boer En vloek sij heldedaad.

Vertel van deurslag, van moeras,

Van bome en van bos,

En van 'n grote ovvermag,

Ja, lieg mar vas en los.

Skree luid om wraak, verwens die Boer;

Die vloeke deer hom niet,

Die waarheid sal jul agterhaal Tot skande en verdriet.

Jul ei'e nasie sal tot spijt

Die lastertaal weerspreek;

En daarmee is 'n heldevolk Genoegsaam oek gewreek.

V.

Vraag Anstruther as hij nog leef,

Wat of hij het geseg,

Toe deur vijf kogels neergeveld,

Hij op die slagveld leg.

Vraag, hoe die brief van waarskuwing

Was op sij borst gespreid,

En hoe hij roep om Frans Joubert En wat hij het geseid.

"Ons kan, ons kan gên sege hê!"

So roep die ware held —

■"Jul saak is reg, en onse nie;

"Daarom is ons geveld.

Sluiten