Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Geef mij jou hand, jou hand, Joubert,

"Daar, neem mij wapens an; — "Ik geef dit met 'n krijgsmanseer "An so 'n dappere man!"

Vraag die soldate wat nog leef,

Hoe water is gehaal;

Hoe die gewonde is verpleeg,

En stuit jul lastertaal.

Vraag, hoe hul na Pretoria

Is saggies weggevoer;

En hul sal praat van Moed en Trou Van die Transvaalse Boer.

VI.

Gaat, meld an Frère en Lanion nou,

An Shepstone en Carnaaf,

Hoe hul onsaal'ge politiek Veul duisend grafte graaf.

Roep Zoeloe en Basoetoland

En Sekoekoen oek op;

En al die snood vergote bloed Daal neer —op wie sij kop?

Die bloed, oek in Transvaal gestort

Van Boer en Engelsman;

Die trane wijd en sijd geskrei,—

Wie is daar oorsaak van ?

Met leugens is die Britse volk

Nou lank genoeg bedrieg;

Nou kom die waarheid an die dag, Hoe snood daar is gelieg.

Die Engelse soldaat, helaas!

Hij, hij kan nie daarvoor; Om leugen en om lastertaal Word honderde vermoor.

Sluiten