Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o.

DIE SLAG VAN LANG'SNEK.

(21 Januarie 1881.)

I.

Bloos nou, als jul nog skaamte het! Bloos, vuige last'raars, bloos!

Praat nou van moord en van verraad. Of swijg tog ver altoos.

Was dit nie weer die "lafaard-Boers, "Wat met 'n vredevlag

„Barbaars gemoor het en geroof" In Lang's-Nek se slag?

Was daar nie weer, so's Bronkhorsspruit, "Veul bome en moeras?"

Was nie die wagens ergens daar "Weer in die deurslag vas" ?

Versprei op nuw mar lastertaal Om sympathie te win !

Toe, stuur mar na die krante op Rapporte na jul sin!

Maak sleg die "Boers" so vèr jul kan; Die mensdom moet dit weet:

Daar is op heel die wereldrond Gên volk so laf, so wreed'.

Die nageslag sal uitspraak doen, Die waarheid segepraal;

Hoe oek berigte word verspreid Vol helse leugentaal.

Sluiten