Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar dade spreek, moet woorde swijg.

Want feite die spreek luid,

Sowel die slag van Lange's-Nek As die van Bronkhorsspruit.

II.

"Kom, dappre manskap, ons moet vort,

"Die forte moet ontset!

Die Nek moet morre onse wees! "Die vijand moet verplet!

"Na woorde wil hul tog nie hoor;

"Hul leg gên wapens neer;

"Mar die rebelle durf dit waag "Om ons daarvoor te keer.

"Wat kan hul doen? hul 's ongetrein

"En het gên grof geskut;

"Van kruit en lood is hul mar skaars; Di 's net nou uitgeput.

"Ons sal hul gou tot rede breng

Met vuurpijl en met bom. — "Ons opgeslote maters wag "En kijk, of ons al kom !

"Dit sou 'n grote skande wees,

"As mar 'n enkel fort "Sig an die rebels overgeef. —

"Dit sal nie — ons trek vort!"

"Hoerêh! Hoerêh! die coward Boers,

"Die sal dit morre weet!

"Hul sal die slag van Lange's-Nek "So spoedig nie vergeet!"

Als grootpraat ooit 'n slag kan win,

Dan was dit seker daar; —

Mar seg en doen loop hemelsbreed Seer dikwels uit makaar.

Sluiten