Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Seg Greijling, met 'n voorgevoel Van naderend gevaar:

"Kom, manne, broeders, moed gehou! "En mog die Heer ons spaar!"

Die oge naar omhoog geslaan En met die hoofde kaal.

Staat daar die helde in 'n kring, Die strijders van Transvaal.

Hul sweer getrouheid tot die dood, Gelate iu hul lot,—

Joubert spreek toe uit aller naam: "So waarlik help ons God!

"Kom, broeders, nou ons mag verdeel "En ieder op sij pos,—

"En mog die grote Hemelheer "Ons Land en Volk verlos!"

Gehoorsaam an hul Generaal,

Kies ieder held sij plek,

En wag vol moed die vijand af Op weg na Lange's-Nek.

IV.

Die son gaat op, die beugel blaas, Die vijands mag klim op;

Die boere siet dit alles an Van bowe van die kop.

Dog bom en vuurpijl gons en kraak En bars so dig nabij,

Dat hul mar om hul lewens wil Stil op die plek moet blij'.

Hul kan nie sien waar of die mag Sij aanval nou op munt;

Daartoe word deur die moordtuig hul Gên ogenblik gegund.

Sluiten