Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44-

DIE VRIJHEIDSKRIJG.

Die vaderlandse vlag waai weer! Ons haal die rooie roofvlag neer: Die vrije Republieks banier Het hier o'erwin — gesegevier; Ons burgers het getriomfeer. Bij Kleinfontein het ons gesweer:"Ons wil weer vrij!"

Ons het gestrij,

Reg an ons sij;

Die strijd's verbij.

Die eed van Kleinfontein se dag Was "trou an Vaderland en vlag". Die eed weerklink deur berg en krans; Die vijand beef selfs in sij skans. Elk burger het sij woord gehou,

Was an sij land en vlag getrou.

Ons het gestrij,

Reg an ons sij;

Ons strijd's verbij:

Ons land is vrij!

Sluiten