Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Daar kom so baing rijke nou:

Ver mij is daar gên kans.

Dalk dink sij nog: ek kom om geld. Sij het nou keus van mans.

"Mar of daar een kom, wat ver haar

Nog liewer het dan ek,

Geloof ek nooit so lang ek leef Een enkel ogenblik".

Fidelia verwonder al,

Dat Hendrik nie meer kom, En — om die waarheid te vertel — Denk sij tog veul an hom.

XI.

Daar was nog seker nooit 'n noi

So kort — kort — kort gevra', Mar net twee letters uit te spreek; Mar net te sê: J-A.

Mar sij was bietjie al te slim:

Sij sê nie ja of neen;

Haar antwoord was: "jij moet nog wag" En daarmee gaat hul heen.

Want spoedig het sij dit gemerk,

Hoe of dit was gesteld;

Dat hulle nie uit liefde kom Mar net mar om haar geld.

Sij het 'n vuurproef uitgedenk

Om nou tog te kan sien,

Wie haar nou liefhad; want, begrijp! Sij was gevraagd deur tien.

Sij het 'n praatjie uitgestrooi;

Ja, sij verklaar ver vas,

Die storie van die diamant Net pure leugens was.

Sluiten