Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of anders gaat hij met sij pêrd en honde uit

En neem sij agterlaaier mee,

Met in sij sak niks meer nie als 'n paar beskuit,

En kom trug met 'n bok of twee;

Misskien met vrinde saam gaat hij die wolwe jag

Wat 's nags so in die kraal in pla',

Of anders ook gaat hulle in die middernag

Die ijstervarke achterna.

'n Mens wat so leef sonder kommer en verdriet

Moet hem mar tog gelukkig voel:

Di's alles rus en vrede wat hij om hom siet

Met gên geraas of stadsgewoel.

En as 'n man 'n lieuwe mooie vrouwtjie het,

Die na sij huis en kinders kijk En oek tevrede op sij drank en ete let,

Dan waarlik noem ik hem skatrijk.

Sij maak sij karmenaatjies op die kole gaar,

En skink sij koffie ver hem in,

En net nou is sij dinner heelmaal kant-en-klaar,

So reg-reg alles na sij sin.

Nog baing lekkerder as podding of pastij

Maak sij haar witte boerebrood;

Waar in die wereld kan 'n méns iets beters krij'

Ver oud en jong, ver klein of groot?

Die varse bultong, wat daar in die skoorsteen hang,

Dit's smakelikste nog van al;

En as daar iemand is wat na iets meer verlang,

Dan, wragtie, dink ik hij is mal.

En 's a'ens gerus, voor dat hij na sij bed toe gaat,

Kan hij gereëld sij sopie drink;

En, as daar bij hom kuier nu en dan 'n maat,

Misskien 'n glas sjampein oek skink.

******

Eén a'end, net so's die trekvee na die dam toe loop,

Met niks meer op die dag te doen,

En in die sloot die koeie hulle neuse doop

En bulk na hulle kalwers, toe Het so gepraat die woekeraar, ou' Jan van Dijk,

Net, net-nou gaat hij na sij plaas;

—Mar ander jaar, as jij mar weer na hom wil kijk, Dan sit hij nog op geld te aas.

Sluiten