Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sal daar gèn verandring korae? Nee, so lank ons volk

blij slaap

En mar voortdans op die pijpe, op die tluite van hul paap. Net so lank as Dutch nog optional en nog nie verpligtend is, Sal dit eerder erger worde, dit is seker en gewis.

Net so lank as Afrikaanders nie eendragtig, needrig vraag Dat hul taal erkend raag worde, sal hul bij 'n dowe klaag. Enkle eedle leeraars is daar, brawe manne, vroom en goed, Die ons volk en taal nog lief het, manne van ons vlees

en bloed,

Die nog op die ouwe pade voortgaan en gèn Engels swets, Die as "Sondagspredikantjies" en misskien as ouderwets Deur die skreuwers word verwete, dat hul geen vooruitgang

wil;

Name sal ik jul nie noem nie, nee ik blijf mar liewers stil. Di's die manne, wat moet voorgaan, anders, ag! waar moet

dit heen ?

Waar, waar is die ouwe sede? Ons vraag brood en krij

'n steen.

Allerhande nuwe lering sluip ons kerk en huise in;

Kijk maar, hoe verdwijn die vroomheid en die ware godsdienstsin.

Koud word vrinde en betrekkings: oom en neef is nou

" meneer";

Nig en tante is Miss of Mrs., alles koud nes wintersweer. Selfs ons kinders, as hul weer kom, van die skole, ag hoe

koud!

Hoog van oog, vol selfverbeelding, stug en stijf as stukke

hout.

English novels, English journals, daarmee word die tijd

verkwis,

En so menig arme ouwer, weet nie dat daar gif in is. Die is blij, roem bij sij bure, dat sij kind so baing lees; Wis hij ?vat! — sij grote blijdskap die sou spoedig droefheid wees.

Dan die modes: al die klere, strikkies, lintjies, wat nie al? En die huisraad moet verander, wat nou Susan nie beval. Pa is wijn- of vee- of graanboer, mar sij dogter is beskaam As sij daar soms na gevraag word — boer is tog so'n lage

naam!

En 'n boer het harde hande en dra groffe klere ook; In haar oog is pa mar sondig, daar hij wijndrink en oek rook. Liewer siet sij fijne handjies so as die studentjies het. As sij een siet, word haar mondjie in die regte plooi geset.

Sluiten