Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van de H.A. U.M., Postbus 288 te KAAPSTAD, die elk Afrikaner moet en kan bezitten,

BLADEN

UIT DE MEMOIRS VAN

PETRUS BORCHARDUS BORCHERDS,

UIT HET ENQELSCH

DOOR

F. M. OLLAND.

Geen interessanter boek is er om de zeden en gewoonten van de Afrikaners uit den ouden tijd te leeren kennen.

Prijs in souple linnen band 2/9 postvrij.

ONS LEESBOEK

(VOOR JONÜ EN OUD).

88 stukken met 26 afbeeldingen over belangrijke onderwerpen op allerlei gebied,

DOOR

JAN F. E. CELLIERS.

Wenscht U over een en ander te kunnen meêspreken, koop dan een exemplaar, het kost in stevigen linnen band slechts 2/6 postvrij.

GEDENKBOEK

VAN DEN OORLOG IN ZU1D-AFR1KA.

Groot formaat prachtwerk met 270 platen en portretten.

Uw nageslacht zal U dankbaar zijn, dat ge het de eenige volledige geschiedenis van den oorlog 1898- 1902 naliet.

De prijs in prachtband is slechts 15/- postvrij.

Sluiten