Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE KLEUR.

Daar de geglazuurd steenen lambriseering aanwezig was, en om verschillende practische redenen behouden moest blijven, was het gewenscht, ten einde het te beschilderen muurgedeelte en de lambriseering tot één geheel te binden, dat de hoofdkleuren der beschildering zich ontwikkelden uit de kleuren der lambriseering, vandaar de voortzetting der terra cotta kleuren naast de groene tonen, gaande van blauwgroen tot brons.

OVER DE BETEEKENIS DER FIGURATIEVE VERSIERINGEN.

Aan de rechterzijde van de zaal bevindt zich een nis, waar de tafel van het bestuur staat. Op den langen wand van deze nis, achter de zetels dus der bestuursleden, is in het midden aangebracht het monogram van den A. N. D. B., dit monogram verdeelt aldus den wand in twee gelijke deelen. Rechts van het monogram en boven de spreuk

„Solidariteit weerstaat ook de lokkende stem van het goud"

is afgebeeld de standvastigheid der arbeiders tegen geldelijke verleiding in tijden van economischen strijd, de nieuwe bewustheid voorgesteld in de figuur van een jongen arbeider onwankelbaar staande tegenover de verleiding die niet verder dan het persoonlijk voordeel ziet. De achtergrond wordt gevormd door muren van eentonig metselwerk, en grauwe naar beneden voerende trappen, waarboven zich de reeds bevolkte steigers van een nieuwen aanbouw verheffen. Links van het monogram boven de spreuk

„Het spook der bleeke armoede bedwingt niet het dapper hart"

is verbeeld de standvastigheid der arbeidersvrouwen tegen de dreigende stem der armoede die niet ophoudt hen te vervolgen in tijden van strijd — de arbeidersvrouw voorgesteld, dragende het brood onder den halsdoek, staande op den drempel van haar woning, de armoede sluipende om de woning in 't nachtelijk donker. Naast deze twee figuratieve versieringen zijn in de banden ornament die ter weerszijden zijn aangebracht vier diamantvormige ornamenten opgenomen, representeerend vier deugden in den strijd der arbeiders. Op den donkeren band staan de namen dezer deugden vermeld, zijnde

„Strijdvaardigheid", „Solidariteit",

„Offervaardigheid", „Vertrouwen".

Sluiten