Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgevers W. L. <St J. BRUSSE verschijnen mede:

R. N. ROLAND HOLST, Vijftien Fotografieën van de Wandschilderingen door R. N. ROLAND HOLST in het Gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.

Opgezet op carton. Formaat 47'/a X 39Va cM. In halflederen portefeuille. Prijs ƒ 60.—

H. P. BERLAGE, Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst. Met

38 teekeningen, 13 hoofdstukvignetten en bandversiering van den schrijver. Kwarto formaat in Hollandsch omslag ƒ 2.60; in linnen stempelband ƒ 3.25.

Dr. R. JACOBSEN, Carel van Mander (1548—1606). Dichter en Proza-schrijver. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche vroeg-renaissance-cultuur. Prijs in Hollandsch omslag ƒ3.90; in linnen stempelband ƒ 4.90.

WILLIAM MORRIS, Kunst en Maatschappij. Lezingen van William Morris, vertaald door Mevr. Hugenholtz— Zeeven en van een levensschets voorzien door Henri Polak.

PRACHT-UITGAVE. 200 genummerde exemplaren in twee kleuren gedrukt op zwaar geschept Hollandsch papier, versierd met vignetten en kapitalen door S. H. DE ROOS, en met zorgvuldige reproducties naar teekeningen en houtsneden van WILLIAM MORRIS. Gebonden in perkament met gouden stempels. Prijs ƒ 12.50.

GEWONE UITGAVE. Verzorgd door S. H. DE ROOS. Prijs in Hollandsch omslag ƒ 2.60; in linnen stempelband ƒ 3.25.

J. D. ROS, Het Ontwerpen van Vlakornament. Met 300

illustratiën, waarvan acht in kleuren buiten den tekst. Voorrede van H. J. de Groot, Inspecteur van het Middelbaar (Ambacht)-Onderwijs. Prijs ingenaaid ƒ3.—; in linnen stempelband ƒ 3.75. Ook verkrijgbaar compleet in zes stukken è ƒ0.50 per stuk.

Sluiten