Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD BY DEN EERSTEN DRUK.

De inhoud van het Drama „Koningsrecht" is zuiver historisch. Alle personen van het stuk zyn historisch; allen hebben hun historischen naam, en ook, voor zoover het bekend is (en dit is by de meesten het geval), hun historischen ouderdom. Slechts van Berger, den predikant, is de naam, voor zoover ik weet, niet bekend, zoodat deze (maar niet de persoon) phantasie is.

Het rechtsgeval, dat in het drama behandeld wordt, is bewerkt naar het boek: „Dr. Karl Dickel, Friedrich der Grosse und die Prozesse des Müllers Arnold, Marburg an der Lahn, 1891, Verlag von Oscar Ehrhardt's Universitatsbuchhandlung", en naar de in dit boek genoemde bronnen. Een vluchtige inzage van het genoemde werk zal toonen, dat behalve het rechtsgeval

Sluiten