Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neumann.

Ja, zoo gaat het, als je leeken wat uitlegt. Ze begrypen je toch niet... Volgens de regelen der wetenschap, mynheer Berger, moet iets bewezen zyn. In de procedure moet iets bewezen zyn, en volgens de regelen der wetenschap. Ik aan Von Schmettau hier wat vragen? U vergeet, dat, als ik deed wat u my voorstelt, de heele leer van het bewys, waarover kamers vol boeken geschreven zyn, door my met voeten zou worden getrapt. Met voeten getrapt, mynheer! Ik zou niet waard zyn, mynheer, nog een seconde den naam van jurist te dragen, als ik op zulke leeken-ideeën inging.

Berger.

Maar recht zonder waarheid, dat is immers geen recht 1

Neumann.

Och, waarheid, waarheid! De waarheid, ronduit gezeid, daar heeft de juridische wetenschap de maling aan. De juridische wetenschap heeft het alleen over recht.

Berger.

Recht zonder de waarheid te weten ?

Neumann.

Ja, natuurlyk. Recht heeft alleen met rechtsregelen te maken, niet met de waarheid. Wy hebben ook wel een soort van waarheid. Wy noemen dat „de formeele waarheid". Daaronder verstaan wy, dat de processtukken onderling met elkaar moeten kloppen. Maar 230© word ik u te geleerd.

Berger.

Zoo gauw wordt u my niet te geleerd. De processtukken moeten met elkander kloppen! Wat buiten de

Sluiten