Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier gebeurt, zyn zaken, die u niet aangaan. U is nog maar kort hier. Daarom zeg ik u, dat u zich tot uw functiën dient te bepalen. Zoo niet, dan zal ik zorgen, dat uw ontslag volgt.

Berger.

Bedreigingen zullen my niet beletten, by ruw onrecht dat te doen, wat ik myn plicht acht.

Von Gersdorf.

Schei toch uit met dat gepraat over ruw onrecht en die dingen. In de verlichte achttiende eeuw zyn die verouderde gemoeds-ideeën opgeborgen in de rommelkamer van den preekstoel. Wy hebben in de plaats er van wet en recht. .Hier is een vonnis, en daarmee uit! Dit is van my, en dat is van u, en daarmee uit! En de Koning is de eerste om over den ouden rommel te lachen en om alle dominé's vooraan.

(Neumann knikt onder deze tirade goedkeurend.)

Berger.

De Koning heeft een hart. De Koning heeft met uw hartlooze soort van verlichting niets van doen. Hoort ge wel, niets, absoluut niets.

Von Gersdorf.

(Ter zyde tot Von Schmettau.)

Die man verveelt me. Daar moeten wy eerstdaags eens over praten.

Schleeker.

(Tot de knechts, die met nog een kleinigheid uit de woning komen.)

Ik geloof, dat thans alles er uit is, is 't niet?

Sluiten