Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de gerechtskosten voorgaan? Niet waar, mynheer Neumann, de gerechtskosten gaan voor.

Neumann.

Natuurlyk.

Schlecker.

Dus, mynheer Kuppisch, ik als schout lever u deze geheel ontruimde woning en molen op. Ik verzoek u, het perceel in te gaan, om het als uw eigendom te ontvangen.

(Kuppisch gaat in de woning.)

En jy, Arnold, je weet natuurlyk, dat je niet meer in die woning en molen mag komen. Handelen daartegen zou huisvredebreuk zyn en dus strafbaar ... En daarmee, mynheeren, is ons werk hier, geloof ik, afgeloopen en kunnen wy gaan.

Kuppisch.

(Door een raam van de woning tot Von Gersdorf.)

Stuurt u spoedig een paar flinke kerels ? Ik ben bang voor Arnold.

(Von Gersdorf nikt van ja. Von Gersdorf, Von. Schmettau, Schlecker, Neumann en de twee knechts af. Behalve Von Gersdorf groeten zy Berger. Terwyl zy gaan, en terwyl Arnold, nadat zy gegaan zyn, de volgende woord an spreekt, staat Berger met Vrouw Arnold en Hanne te praten.)

VIERDE TOONEEL.

Arnold, Vrouw Arnold, Hanne, Berger, Kuppisch. Arnold.

(Wyzend naar Kuppisch, die nog steeds door het raam naar buiten kykt.)

Daar heb je de held! Wat een baard heeft de held!

Sluiten