Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat had jullie toch moeten leeren, dat die chicanes niet helpen.

(Tot Hanne.)

Zeg jy my eens: waar is je vader?

Hanne.

Vader is op reis, naar Crossen, tabak halen.

Neumann.

We zullen het onderzoeken.

(Tot Schlecker, die uit de woning komt.)

Hoe ver is u er mee?

Schlecker.

De woning is heelemaal ontruimd. De molen ook byna.

Neumann.

Dan moeten de marechaussees nog eens overal nazoeken, of ze Arnold niet vinden. Van boven tot beneden het huis doorzoeken. Ik vermoed, dat hy zich hier of daar verborgen heeft. En als wy dan weg zyn, komt hy voor den dag en beweert weer, dat het huis niet ontruimd is.

(Schlecker, Von Gersdorf, Von Schmettau, Kuppisch en de twee marechaussees gaan in het huis. De eene knecht blyft zakken koren uit den molen halen en op den wagen leggen, te zamen ongeveer negen. Berger komt van links-voor op.

Hy groet Vrouw Arnold en Hanme zwygend.)

Sluiten