Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schlecker.

Wel, dat zyn eenige mudden koren uit jou molen. En die wagen, dat is de wagen van Von Gersdorf. En daar leggen ze dat koren op, om het naar het kasteel van Von Gersdorf te ryden.

Von Gersdorf.

(Lachend.)

Ja, ja, dat is myn wagen, waar jou koren op ligt, om het naar myn kasteel te ryden.

Arnold.

Zyn jullie gek? Dat is diefstal. Alloh, wegl

(Dit laatste zegt hy, daar zyn vrouw en Berger hem tegen willen houden.)

'k Wil myn koren houden.

Neumann.

(Tot Arnold.)

Halt, vriend! Geen geweld!

Arnold.

Ik geen geweld? Maar dat is geweld. Dat die kerels myn koren stelen, dat is geweld.

Neumann.

Dan moet je by de bevoegde autoriteit een klacht indienen.

Arnold.

Mynheer Berger, kunt u my niet helpen, dat ik myn koren houd. Daar komt er weer een met een zak. Dien smyt hy weer op den wagen.

(Een der knechts is gedurende deze woorden weer met een zak uit den molen gekomen, dien hy op den wagen smyt.)

Sluiten