Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amold zyn koren terug hebben, dan moet hy procedeeren.

Berger.

Maar zulke arme menschen kunnen niet om alle kleinigheden procedeeren.

Neumann.

Voor de wet zyn arm en ryk gelyk. Ik zeg: dan moet hy procedeeren. Dan moet hy de revindicatoire actie instellen. Zóo is het ingesteld door de wyze Romeinen; zóo is het geworden in heel het verstandig Europa, in heel de verstandige wereld1; zóo zal het blyven, zoolang de menschheid de uitspraak van den fyn overwegenden jurist stelt boven de leeken-idee.

Schlecker.

(Tot den koetsier van den wagen, die evenwel niet zichtbaar is, maar geacht wordt op het voorste, niet zichtbare gedeelte van den wagen te zyn.)

Ry maar weg!

(De wagen gaat weg.)

Arnold.

Het allerlaatste, dat ik bezat, stelen ze nog, de dieven. Dieven ben jullie! Dieven!

Neumann.

Pas op, manneke! Anders ga je voor beleediging weer in de gevangenis. Volg myn raad: stel de revindicatoire actie in.

Schlecker.

Dus de zaak is weer afgeloopen. Alleen met dit onderscheid, Arnold', dat deze twee marechaussees hier by de woning wacht zullen houden om je te beletten

Sluiten