Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Koning.

(Even pauze.)

Nu verder? Wat denkt u nu verder te doen?

Von Fürst.

Deze vraag heb ik nog niet speciaal overwogen, Majesteit!

De Koning.

(Neemt een ander papier van de tafel.)

En hier dit schryven van Steiner? Die haalt de zaak dieper op. Hy beweert, dat de geestvermogens van de rechters verduisterd zyn door het romeinsche recht. Door het romeinsche recht de geestvermogens verduisterd en alle menschelyk gevoel verstompt. Wat dunkt u daarvan ?

Von Fürst.

Het zou niet onmogelyk zyn, Majesteit, dat inderdaad hier en daar rechters zouden zyn, wier geestvermogens meer of minder geleden hadden door een al te yverige studie van het romeinsche recht.

De Koning.

(Hy haalt minachtend de schouders op.)

Steiner zegt, dat in zyn district, in Anhalt-Bernburg, de advocaten hun zaak trachten te winnen door liet ceremonieel streng in acht te nemen, door veel complimenten te maken voor de rechters, door vleiery. De advocaten zyn, daar komt het stuk op neer, bloed zuigers. En de rechters, daar komt het stuk op neer, zyn opgeblazen domkoppen, opgeblazen, omdat zy zich inbeelden, inderdaad een zoo hoogen arbeid te verrichten, als werkelyk recht spreken zou zyn, domkoppen, omdat ze, van wat werkelyk recht zou wezen,

Sluiten