Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel begrip hebben als de giftmenger van rechtschapenheid. Wat heeft u op dat stuk van Steiner gedaan ?

Von Fürst.

Een uitvoerig schryven, Majesteit, heb ik gezonden aan den president Rumpfelman te Anhalt, waarin ik opheldering verzocht.

De Koning.

En wat is daarop gevolgd?

Von Fürst.

De president heeft my geantwoord, dat Steiner gelyk had, in alle punten gelyk.

De Koning.

(Even pauze.)

Nu verder? Wat denkt u nu verder te doen?

Von Fürst.

Deze vraag heb ik nog niet speciaal overwogen, Majesteit 1

De Koning.

(Haalt minachtend de schouders op.)

En dit schryven? Van iemand, die zyn naam niet noemt, over den toestand in Pommeren? Hy zegt dat in de kleine steden de rechters en advocaten met de burgers doen, wat ze willen. Niemand durft klagen. Want dan komt de wraakzucht op hem los. Ook over dit stuk heeft u zeker een rapport gezonden aan dec een of anderen president ?

Von Fürst.

Ja, Majesteit! Aan president Stölzel te Stettin.

Sluiten