Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzocht worden, voor dat ik beslis. Maar direkt kan worden beslist, dat die acht jaren pynbank een schande zyn.

(Hy belt. Heucking komt binnen.)

Heucking, is die molenaar Arnold gekomen?

Heucking.

Ja, Majesteit! Met zyn vrouw.

De Koning.

En zyn de anderen, die ontboden zyn, aanwezig?

Heucking.

De heeren Von Gersdorf, Von Schmettau en Neumann zyn aanwezig, Majesteit! De heer Schlecker ontbreekt. De andere heeren zeggen, dat hy gevlucht is.

De Koning.

Zoo, zoo, is de schout op myn vraag om hier te komen gevlucht! Zoo, zoo! Gevlucht!... Voor dat ik met die heeren spreek, Von Fürst, wilde ik eerst eens üw meening over die zaak hooren. Ik herinner my, en ik lees hier ook, dat die man herhaaldelyk rekesten heeft ingezonden. Daarop is telkens afwyzend beschikt ?

Von Fürst.

Ja, Majesteit, die man heeft het grootst denkbare ongelyk van de wereld. Hy is eenvoudig een chicaneur, die op allerlei wyzen aan het recht tracht te ontkomen.

De Koning.

Chicaneur! Ik ken dat woord en geloof zelfs, dat ik zoo ongeveer begryp wat het beteekent. Als een arm man of een niet te best aangeschreven advocaat een

Sluiten