Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Koning.

(Tot Neumann.)

Jy bent Neumann?

Neumann.

Ja, Majesteit I

De Koning.

Toen Von Schmettau Arnold onrechtmatig zes weken gevangen had gehouden, kreeg hy van jullie rechters in Küstrin bericht, dat hy het niet weer mocht doen. Toen Arnold na de ontruiming onrechtmatig weer in zyn molen trok, werd hy door jullie in de gevangenis gezet. Vertel my eens, waar zit dat onderscheid in?

(Arnold glimlacht.)

Neumann.

(Zich erg bezinnend en langzaam.)

Majesteit, ik heb de dossiers van de beide zaken niet by my, en ronder de dossiers zou ik niet gaarne ...

De Koning.

Voor jou is het dus ook niet glashelder. Dan behoef ik my als leek niet te schamen, dat ik het niet begryp. Maar denk er aan, ik houd niet van dingen, die ik niet begryp. Er mogen in deze zaak geen dingen meer gebeuren, die ik niet begryp... Dan zal ik je wat anders vragen. Arnold zegt in zyn rekest, dat jullie rechters te Küstrin twee maal, eens in antwoord op een rekest, eens in een vonnis, hem zoudt hebben aangeraden, Von Gersdorf aan te spreken, en dat jy persoonlyk dat ook mondeling zoudt hebben gedaan. Is dat zoo?

Neumann.

Ja, Majesteit 1

Sluiten