Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VYFDE TOONEEL.

Neumann, Busch, Scheibier, daarna Arnold.

Busch.

Dag, mynheer de president!

Neumann.

(Opziend uit zyn lectuur.)

Wel, mynheer Busch!

Scheibier.

Mynheer de president!

Neumann.

En u, mynheer Scheibier! Dat is een verrassing, een aardige verrassing, dat u hier eens komt kyken.

Busch.

Wy dachten zoo, het zal voor mynheer de president een niet aangename taak zyn, een rechtszaak te onderzoeken met een...

Neumann.

Soldaat! Vooruit maar met het woord I

Busch.

Met een soldaat. En daarom...

Neumann.

Aangenaam niet. Maar amusant toch wel. Vier dagen is hy nu bezig. Hy onderzoekt alles. Hy is die heele beek langs gegaan, heeft alles nagemeten, is by die sluis geweest daarginds, heeft er alles nagemeten. Hy vraagt de heele buurt uit. En hy schryft alles op. Of het wat met de rechtskwestie te maken heeft of niet.

Sluiten