Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neumann.

(Hoopvol en gewichtig.)

De juridische wetenschap gaat vooruit I Arnold.

(Is in de deur der woning gaan staan, hoort de laatste woorden.)

De juridische wetenschap gaat vooruit 1 Wat moet dét beteekenen?

Neumann.

(Zacht tot Busch.)

Psst! Eerst die kerel weg!

Arnold.

Zy zwygen!... Ik mag het niet hooren 1... Ik zal maar gaanl

(Af in de woning.)

Busch.

(Neemt een boek uit den zak, bladert, zacht e<n geheimzinnig tot Neumann.)

Het leerstuk van den flumen privatum heeft zich in deze luttele jaren by den enormen vooruitgang, dien de juridische wetenschap in den laatsten tyd neemt, totaal gewyzigd.

Neumann.

(Bly, maar niet te erg.)

Maar dan zou Arnold het tegen Von Gersdorf moeten verliezen!

Busch.

Leest u zelf. Dit is een nieuw werk van Stryk.

Sluiten