Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schade.

U!

Neumann.

Ik?

Schade.

Ja, u heeft my aangesteld als deskundige in deze zaak, en daarom acht ik het myn plicht, opmerkingen te maken, als ik meen, dat die nut kunnen hebben.

Heucking-

Ongetwyfeld. Wilt u zoo goed zyn, wat u daar zei, nader toe te lichten?

Schade.

(Hy staat op en wyst naar de plaatsen, waar hy over spreekt.)

De molen van Kay daarginds staat op hellenden grond. De molen van Arnold hier op vlakken grond. Dus heeft het water daarginds veel meer kracht. Bovendien : by den molen van Kay valt het water boven in het rad; by den molen van Arnold valt het onder tegen het rad aan. Om beide redenen heeft de molen van Kay om te malen niet de tiende part van het water noodig, dat Arnold noodig had.

Heucking.

Mynheer Bech, u noteert dat?

Bech.

Zeker 1 het staat er al.

(Berger komt van links-voor op.)

Heucking.

O, daar komt juist mynheer Berger. . •

Sluiten