Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Koning.

Dan heeft myn slager toch ongelyk. Je moet weten, ik vroeg van morgen myn slager, die het vleesch hier levert aan het paleis, hoe het met zyn proces stond. De man heeft een koe verkocht. De kooper wil niet betalen. Daar hebben ze drie jaar over geprocedeerd.

(Boos, tot Von Fürst:)

Niet, mynheer Von Fürst? Drie jaarl

Von Fürst.

(Bangelyk.)

Ja, Majesteit.

De Koning.

(Een kleine pauze; dan weer ironisch tot Neumann.)

En nu antwoordde hy op myn vraag, hoe het met dat proces was afgeloopen, dat hy er niets van begreep; want dat hy het gewonnen had', maar dat het hem nu nog meer kostte, dan als hy nooit had1 geprocedeerd. Dat ligt dus aan hem, dat hy dat niet begrypt; want hy had het in het Duitsch kunnen lezen.

Neumann.

Ja, Majesteit! Maar de studie der rechten is moeilyk.

De Koning.

De studie der rechten is moeilyk I Ik zou er toch graag iets van begrypen. Ik wil eens probeeren.

(Hy leest weer.)

„Ulpianus ait"...

(Hy leest stil voor zich een poos en zegt dan:)

Dat was zeker een rooverhoofdman, die Ulpianus?

Sluiten