Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neumann.

Neen, Majesteit, een jurist.

De Koning.

Een jurist? Dat is dan toch merkwaardig, wat een gelykheid er tusschen het gevoel van roovers en het gevoel van juristen is. Ulpianus zegt, dat Titus zyn proces verloor, omdat hy de raadseltjes niet had opgelost, die dfe rechters hem hadden opgegeven... Is dat romeinsch recht, dat de rechters je raadsels opgeven, en dat je 'tproces verliest, als je die niet raadt?

Neumann.

Majesteit! Uw Majesteit zal zich vergissen. Dat kan er niet staan.

(Von Fürst wanhopig.)

De Koning.

Jawel 1 't Staat er wel! Kyk maar toe.

(Hy schuift Neumann het Corpus Juris toe. Neumann kykt er in.)

Neumann.

(Onnoozel bly.)

O, Majesteit I Er staat dat Titus zyn proces verloor, omdat hy den vorm niet in acht had genomen.

De Koning.

Behoorlyk goed vertaald, mynheer 1 Alleen wat ouderwetsch 1... Dat is nu precies, wat daar staat, wat de roofridder deed, waarvan ik in myn kinderjaren las. Die hield de menschen aan op den grooten weg voor zyn burcht, en gaf ze een raadsel op. Wie het raadde, kon verder gaan. Wie het niet raadde moest betalen. Niemand raadde het, en dus moest ieder betalen.

Sluiten