Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betreft zyn klacht ter zake van de wederrechtelyke in-beslag-neming van negen mud koren ter gelegenheid van de executie.

De Koning.

Diefstal van negen mud koren, bedoelt u.

Neumann.

Zooals Uw Majesteit beveelt. Maar wat betreft zyn eisch tegen Von Gersdorf tot verdere schadevergoeding, die is afgewezen.

De Koning.

Dat beteekent allemaal met elkaar, dat hy 't verloren heeft. Want dat koren is maar byzaak. Er waren anders nog al eenige getuigen, die beweerden dat Arnold al die jaren lang geen voldoende water had om te malen. Er waren er acht.

Neumann.

Ja, Majesteit! Maar zy maakten zonder uitzondering een ongunstigen indruk. En daar stonden tegenover de verklaringen der getuigen van Von Gersdorf.

De Koning.

Dat waren die met de eerlyke gezichten, niet waar?

Neumann.

Ja, Majesteit. Hun getuigenis heeft op my, ik kan het niet ontveinzen, een diepen indruk gemaakt.

De Koning.

Hun getuigenis heeft, zooals blykt, meer indruk op je gemaakt dan het rapport van den deskundige, dien je zelf had aangesteld.

Neumann.

Ja, Majesteit! Daar waren fouten in.

Sluiten